Dotacje na fotowoltaikę

MÓJ PRĄD 5000 PLN

Bezzwrotnej dotacji dla postawionej instalacji Nowy rządowy program „Mój Prąd” jest skierowany do gospodarstw domowych. Głównym celem projektu jest dofinansowanie dla nowych instalacji systemów fotowoltaicznych kwotą 5 tys. zł. Zgodnie z założeniami programu możliwe jest uzyskanie dotacji na instalacje fotowoltaiczne (m.in. ogniwa, inwertery, niezbędne okablowanie i montaż) o mocy od 2 kWp do 10 kWp. Maksymalna wysokość dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych danej inwestycji. Biorąc pod uwagę obecne ceny fotowoltaiki, w większości przypadków uzyskane dofinansowanie wyniesie 5000 zł.

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy ponieśli wydatki związane z realizacją inwestycji termomodernizacyjnych. Wydatki na termomodernizację domu jednorodzinnego poniesione w danym roku podatkowym odlicza się od podstawy opodatkowania, a maksymalna kwota odliczenia wynosi aż 53 tys. zł. To doskonały powód, by zdecydować się na fotowoltaikę dla domu jak najszybciej!